Sofonías ( Sof 24,23)
Sabiduría ( Sap 24,23)
» Sirácides (Eclesiástico) ( Si 24,23)
Salmos ( Sal 24,23)
Santiago ( Stgo 24,23)